SMS marketing

sms marketingKorišćenjem SMS marketing usluge možete Vašu reklamnu poruku dostaviti kao SMS poruku, što znači da će sigurno biti pročitana. Prednost SMS marketinga u odnosu na druge vidove reklamiranja su niži troškovi, a verovatnoća da će Vaša poruka biti pročitana je blizu 100%.

Primaoci SMS poruke mogu biti neizdiferencirani, ili grupisani kao npr. samo privredni subjekti: firme, agencije, ordinacije, servisi ... Takođe Vašu kampanju možete usmeriti samo na jedan grad ili region Srbije ili na celu zemlju.

Ako imate spisak ili bazu svojih klijenata koje povremeno treba obavestiti o novostima u Vašoj ponudi - a nemate servis za slanje masovnih poruka - tu smo da Vam pomognemo!

Više informacija možete pronaći ovde.
Kontakt za SMS marketing:
info@idsolutions.rs ili 063/17-31-963